Kailangang mong i-enable ang cookie sa browser mo

Dalawang cookie ang ginagamit ng site na ito:

Ang pinakamahalaga ay ang session cookie na karaniwang tinatawag na MoodleSession. Kailangan mong pahintulutan ang cookie na ito sa iyong browser upang makapagpatuloy ka at mapanatili ang login mo sa bawat pahina. Kapag nag-logout ka o isinara mo na ang browser mo, sisirain na ang cookie-ng ito (sa browser mo at sa server).

Ang ikalawang cookie ay para lamang sa alwan, kadalasan ay tinatawag itong MOODLEID. Tinatandaan lamang nito ang username mo sa loob ng browser. Ang ibig sabihin nito ay kapag binalikan mo ang site, may nakasulat na sa field ng username sa pahinang panglogin. Ligtas na tanggihan ang cookie na ito - kakailanganin mo lamang na itiklado muli ang iyong username sa tuwing maglalogin ka.